Základné komunikačné tréningy

Efektívna komunikácia

Zefektívniť bežnú komunikáciu v pracovnom prostredí používaním základných nástrojov: aktívne počúvanie, vhodné otázky.

Prispôsobovať svoj komunikačný štýl druhej strane.

Zvládanie námietok

Naučiť sa aktívne používať základné techniky zvládania námietok a tým znížiť pravdepodobnosť vzniku konfliktných situácií.

Zásadné rozhovory

Vedieť sa pripraviť na dôležité rozhovory, pracovať so svojimi očakávaniami.

Získať väčšiu schopnosť ovplyvniť výsledok rozhovoru.

Soft Skill školenia / odborné

Strategický marketing

Pochopiť a prehĺbiť si vedomosti o procese budovania značky a jej  vnímaní na trhu.

Aplikovať získané vedomosti na našu značku.

Kto je náš zákazník

Vedieť používať základné metódy určovania cieľovej skupiny a následne vhodne zvoliť spôsob komunikácie.

Aplikovať získané vedomosti na našu značku.

Náš zákazník, náš pán

Pochopiť filozofiu a postoj firmy vo vzťahu k zákazníkovi.

Získať prehľad o aktuálnych aktivitách v oblasti služieb zákazníkom. Aplikovať vo svojej oblasti.

Projektový manažment

Získať základy projektového riadenia a vedieť ich vhodne implementovať vo svojej práci.

Manažérske zručnosti

Ako podať spätnú väzbu

Vedieť v praxi využívať techniku dávania spätnej väzby.

Zvládnutím danej techniky znížiť obavy z dávania negatívnej spätnej väzby.

Situačné vedenie

Naučiť sa rozpoznávať situácie, ktoré si vyžadujú rôzne štýly riadenia a vhodne ich používať.

Ako motivovať

Vedieť pochopiť a prispôsobiť svoj štýl riadenia i komunikácie potrebám okoliu a tým zvýšiť efektivitu a kvalitu výsledku.

Ako viesť ľudí k zvládnutiu zmien

Uvedomiť si aspekty procesu presadzovania zmeny. Správnym vedením ľudí urýchliť prijatie zmeny.

Tréningy len pre Vás

Pripravíme na základe potrieb a požiadaviek klienta.

logo, hr bross, svg, image

Igor Brossmann s.r.o.

 

Pri Suchom mlyne 6,

811 04 Bratislava

 

+421 902 895 878

 

martina@hrbross.com

Mapa

© Copyright 2017 by Igor Brossmann s.r.o.

Term of use and Privacy Policy