Assessment centrum /AC/

Je metóda často využívaná pri posudzovaní potenciálu zamestnancov, nástupníckom plánovaní, kariérnych a rozvojových programoch i ako metóda pri zisťovaní potrieb vzdelávania a tréningov. AC je metóda, ktorá hodnotí osobnosť pracovníka z viacerých aspektov. Cieľom postupu je zistenie a hodnotenie odbornej spôsobilosti, schopností a štruktúry osobnosti z aspektu plnenia pracovnej funkcie. Prakticky to znamená také testovanie schopností a zručností účastníkov, pri ktorom sú simulované kľúčové momenty a najdôležitejšie problémy danej pracovnej náplne. Hodnotiaci tím sa skladá z niekoľkých hodnotiteľov, častokrát sa používa kombinácia interných a externých hodnotiteľov.

Prínosom assessment centra pre firmu je predovšetkým

Objektívne posúdenie potenciálu zamestnancov

Zvýšenie motivácie a stability kľúčových ľudí

Definovanie oblastí rozvoja každého účastníka

Ponúkame služby v oblasti

Tvorby kompetenčného modelu

Tvorby štruktúry efektívneho assessment centra

Zabezpečenie kvalifikovaných hodnotiteľov

logo, hr bross, svg, image

Igor Brossmann s.r.o.

 

Pri Suchom mlyne 6,

811 04 Bratislava

 

+421 902 895 878

 

martina@hrbross.com

Mapa

© Copyright 2017 by Igor Brossmann s.r.o.

Term of use and Privacy Policy