Tímový koučing

Určený pre pracovné skupiny, ktoré sa podieľajú na spoločných projektoch alebo pre skupiny ľudí, ktorí dlhodobo spolu pracujú.

Nasmeruje tím k plneniu spoločných cieľov, nájsť spoločné hodnoty a zmysel.

Zefektívňuje komunikáciu medzi členmi tímu, pomáha predísť vzniku napätia vo vnútri tímu, rieši konflikty.

Pomáha vybudovať dôveru a prehĺbiť spoluprácu medzi jednotlivými členmi tímu.

Individuálny koučing

Pomáha koučovanému rýchlejšie dosiahnuť stanovené ciele

Koučovaný si lepšie začne viac uvedomovať svoje správanie, návyky, pôsobenie na okolie a sám si určí, čo chce zmeniť a dosiahnuť

Kouč sa venuje na sedeniach iba jednému klientovi

Kouč prispôsobí priebeh koučovacích stretnutí potrebám klienta /čas, priestor, frekvenciu.../

Naši kouči sú certifikovaní koučovia

Result Coaching Systemu by Neuroleadership group, Prague

The Art and Science of Coaching, Erickson College Canada, Koučink Centrum Praha

logo, hr bross, svg, image

Igor Brossmann s.r.o.

 

Pri Suchom mlyne 6,

811 04 Bratislava

 

+421 902 895 878

 

martina@hrbross.com

Mapa

© Copyright 2017 by Igor Brossmann s.r.o.

Term of use and Privacy Policy