Lumina produkty

Sú východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu a rozvoja vo všetkých typoch organizácií

Spájajú prepracovaný systém „Veľkej päťky“ („The Big 5“) a Jungovu teóriu osobnosti

Sú uživateľsky atraktívne - farebné a zrozumiteľné

Využitie

Talent manažment a rozvojové programy

Vedenie tímov

Efektívna komunikácia a zvládanie konfliktov

Koučing

Teambuilding

Overený psychometrický nástroj novej generácie, ktorý meria jednotlivo 24 kompetencií, viažúcich sa k pracovnému prostrediu, roli, pozícii

Zahŕňa unikátne pohľady na 3 osobnosti: Prirodzenú :), Každodennú :|, Prehnane prejavujúcu sa :(

Používa farebný a praktický jazyk, ktorý je ľahko zapamätateľný a pomáha k rýchlej implementácii

Cieľom programu Lumina SPARK je

Podporiť využívanie 24 kompetencií v pracovnom živote a v reálnych situáciách, inšpirovať k dosahovaniu výsledkov

Ponúka vzhľad do dynamiky tímu a pochopenie tímových rolí a preferencií, prináša poznanie seba a svojho tímu.

Ukáže, kde sa v rámci tímu a tímovej dynamiky nachádzajú jednotliví členovia a kde sú tímové slepé miesta.

Ponúka alternatívy, ako odovzdať tímu dôležité informácie, aby boli prijaté spôsobom, ktorý prispeje a pomôže k efektívnej zmene.

Cieľom programu Lumina SPARK je

Zefektívniť komunikáciu v dennom pracovnom živote tímu, posilniť proaktivitu a spoluprácu

lumina spark, image
lumina team image
logo, hr bross, svg, image

Igor Brossmann s.r.o.

 

Pri Suchom mlyne 6,

811 04 Bratislava

 

+421 902 895 878

 

martina@hrbross.com

Mapa

© Copyright 2017 by Igor Brossmann s.r.o.

Term of use and Privacy Policy